Γραφικό

LIDDELL & SCOTT
Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

(Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού, εκδ. Πελεκάνος 2007)

Αποτελέσματα για: "ἐξαγγέλλω"

Βρέθηκε 1 λήμμα
ἐξ-αγγέλλω, μέλ. -ελῶ, γνωστοποιώ ειδήσεις, προδίδω, λέγεται για προδότες και λιποτάκτες, σε Ομήρ. Ιλ., Αττ.Μέσ., διηγούμαι, σε Ηρόδ., Σοφ.· με απαρ., υπόσχομαι να κάνω, σε Ευρ.Παθ., γνωστοποιούμαι, σε Ηρόδ.· απρόσ., ἐξαγγέλλεται, γνωστοποιείται, στον ίδ.