Γραφικό

LIDDELL & SCOTT
Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

(Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού, εκδ. Πελεκάνος 2007)

Αποτελέσματα για: "Ἀνθεστηριών"

Βρέθηκε 1 λήμμα
Ἀνθεστηριών, -ῶνος, , ο μήνας Ανθεστηρίωνας, ο όγδοος του Αττικού χρόνου, που συμπίπτει με το τέλος του Φεβρουαρίου και την αρχή του Μαρτίου.