Γραφικό

LIDDELL & SCOTT
Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

(Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού, εκδ. Πελεκάνος 2007)

Αποτελέσματα για: "ἀπόστροφος"

Βρέθηκε 1 λήμμα
ἀπόστροφος, -ον (ἀπο-στρέφομαι), αυτός που έχει στραφεί μακριά, σε Σοφ.