Γραφικό

LIDDELL & SCOTT
Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

(Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού, εκδ. Πελεκάνος 2007)

Αποτελέσματα για: "περίοδος"

Βρέθηκε 1 λήμμα
περί-οδος, , I. πορεία ολόγυρα, βάδισμα κυκλικό, σε Ηρόδ., Θουκ. II. κυκλική οδός, περιφέρεια, κυκλική διαδρομή, περίμετρος, τοῦ τείχεος, τῆς λίμνης, σε Ηρόδ.· απόλ., τὴν περίοδον, σε περίμετρο, στο ίδ. III. γῆς περίοδος, πίνακας ή χάρτης της γης (πρβλ. πίναξ), στον ίδ., Αριστοφ. IV. 1. πορεία τριγύρω σε κύκλο, περιστροφή, σε Πλούτ. 2. λέγεται για χρόνο, κύκλος ή περίοδος χρόνου, σε Πίνδ., Πλάτ. κ.λπ. 3. προδιαγεγραμμένος τρόπος ζωής, σύστημα ζωής, σε Πλάτ. 4. παροξυσμός διαλείποντος πυρετού, σε Δημ. 5. = περιφορά, περιφορά εδεσμάτων στο δείπνο, σε Ξεν.· περίοδος λόγων, κουβέντες του τραπεζιού, στον ίδ. 6. τροχιά ουρανίου σώματος, στον ίδ.V. καλώς σχηματισμένη περίοδος λόγου, περίοδος, σε Αριστ.