Γραφικό

LIDDELL & SCOTT
Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

(Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού, εκδ. Πελεκάνος 2007)

Αποτελέσματα για: "μαντεία"

Βρέθηκε 1 λήμμα
μαντεία, Ιων. -ηΐη, , (μαντεύομαιI. προφητεύω, διαθέτω προφητικό χάρισμα, σε Ομηρ. Ύμν.· το μέσον της προφητείας (π.χ. οιωνός), σε Ηρόδ.· αἴνιγμα μαντείας ἔδει, η λύση του αινίγματος απαιτούσε προφητεία, χρησμό, σε Σοφ. II.μαντεῖον IΙ, σε Τυρτ., Σοφ.