Γραφικό

LIDDELL & SCOTT
Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

(Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού, εκδ. Πελεκάνος 2007)

Αποτελέσματα για: "δίοδος"

Βρέθηκε 1 λήμμα
δί-οδος, , πέρασμα, διάβαση, σε Ηρόδ. κ.λπ.· ἄστρων δίοδοι, οι τροχιές τους, σε Αισχύλ.· δ. αἰτεῖσθαι, ζητώ άδεια να περάσσω, ζητώ απαιτώ διαβατήριο ή ασφαλή διάβαση, σε Αριστοφ.