Γραφικό

LIDDELL & SCOTT
Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

(Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού, εκδ. Πελεκάνος 2007)

Αποτελέσματα για: "δέχομαι"

Βρέθηκε 1 λήμμα
δέχομαι, Ιων. και Αιολ. δέκομαι, μέλ. δέξομαι, Επικ. δεδέξομαι, αόρ. αʹ ἐδεξάμην και ἐδέχθην, παρακ. δέδεγμαι, Επικ. γʹ πληθ. δειδέχαται, υπερσ. -ατο, υπερσ. ἐδεδέγμην· υπάρχουν επίσης αρκετοί τύποι ενός Επικ. αορ. βʹ ἐδέγμην, βλ. γʹ ενικ. ἔδεκτο ή δέκτο, γʹ πληθ. δέχαται, προστ. δέξο, απαρ. δέχθαι, μτχ. δέγμενος· I. 1. λέγεται για πράγματα, ως αντικ., παίρνω, αποδέχομαι, παραλαμβάνω αυτό που προσφέρεται, Λατ. accipere, σε Όμηρ. κ.λπ.· δ. τί τινι, αποδέχομαι, λαμβάνω κάτι από τα χέρια ενός άλλου, σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης τί τινος, στο ίδ.· τι παρά τινός, σε Όμηρ.· τι ἔκ τινος, σε Σοφ.· αλλά επίσης, δ. τί τινος, παίρνω αντάλλαγμα για...· χρυσὸν φίλου ἀνδρὸς ἐδέξατο, σε Ομήρ. Οδ.· επίσης, μᾶλλον δ., με απαρ., προτιμώ, επιλέγω, να κάνω ή να είμαι, σε Ξεν.· και χωρίς το μᾶλλον, οὐδεὶς ἂν δέξαιτο φεύγειν, σε Θουκ. 2. αποδέχομαι, εγκολπώνομαι, συνομολογώ, σε Ομήρ. Ιλ.· δ. τὸν οἰωνόν, αποδέχομαι, χαιρετίζω, καλωσορίζω τον οιωνό, σε Ηρόδ. κ.λπ.· αποδέχομαι ή επιδοκιμάζω, αποδεικνύω, τοὺς λόγους, τὴν ξυμμαχίην, στον ίδ., σε Θουκ. 3. απλώς, δίνω ακρόαση, προσοχή σε, ακούω, Λατ. accipere, σε Ευρ., Θουκ. 4. θεωρώ ως..., μηδέ συμφοράν δέχου τὸν ἄνδρα, σε Σοφ. II. 1. λέγεται για πρόσωπα, δέχομαι φιλόξενα, περιποιούμαι, υποδέχομαι, σε Όμηρ., Αττ. 2. χαιρετώ, ασπάζομαι, προσκυνώ, σε Ομήρ. Ιλ.· δ. τινα ξύμμαχον, αποδέχομαι, αναγνωρίζω ως σύμμαχο, σε Θουκ. 3. υποδέχομαι ως εχθρό, δέχομαι την επίθεση κάποιου, Λατ. excipere, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για κυνηγό που παραμονεύει το θήραμα ή για άγριο κάπρο που περιμένει τους κυνηγούς, στο ίδ.· τοὺς πολεμίους δ., σε Ηρόδ. κ.λπ. 4. περιμένω, αναμένω, προσδοκώ, με αιτ. και απαρ., μέλ., σε Ομήρ. Οδ.· ή με αιτ., περιμένω για, στο ίδ.· μηδὲ συμφορὰν δέχου τὸν ἄνδρα, να μην περιμένεις αυτός να γίνει, σε Σοφ. III. απόλ., ακολουθώ, διαδέχομαι, δέχεται κακὸν ἐκ κακοῦ, σε Ιλ.· ἄλλος δ' ἐξ ἄλλου δέχεται ἆθλος, σε Ησίοδ.· λέγεται για τοποθεσίες, Ἀρτεμίσιον δέκεται, σε Ηρόδ.