Ωρείθυια και Βορέας

Το θέμα παριστάνεται και σε ερυθρόμορφη οινοχόη του Ζωγράφου του Πανός από το Vulci. Παριστάνεται ο Βορέας που πιάνει από το χέρι την Ωρείθυια που προσπαθεί να ξεφύγει τρέχοντας, ενώ μπροστά της τρέχει μια άλλη κοπέλα, Πίσω από τον Βορέα κάθεται ένας άνδρας με βαριά φορεσιά, προφανώς ο πατέρας της Ωρείθυιας Ερεχθέας (Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, Ε 512). Σύμφωνα με την εκδοχή του Σχολιαστή του Ομήρου, η αρπαγή πραγματοποιείται στην Ακρόπολη των Αθηνών, ενώ η πριγκίπισσα συμμετείχε σε λιτανεία προς τιμήν της Πολιάδος Αθηνάς, κρατώντας καλάθι (Οδ. ξ 533). Πάντως, οι Αθηναίοι ανήγειραν στις όχθες του ποταμού ναό προς τιμή του Βορέα ευγνωμονώντας τον, γιατί κατέστρεψε όλες τις τριήρεις του περσικού στολου στο ακρωτήριο Σηπιάς (Ηρ. VII, 189. Παυσ. I, 19.5 και VIII, 27.14).