Περσεφόνη και Πλούτων

Ονομάζονται και άλλες περιοχές στις οποίες μπορεί να έγινε η αρπαγή και από τις οποίες πέρασε η Δήμητρα αναζητώντας την κόρη. Μεταξύ άλλων αναφέρονται η πεδιάδα Νύσια, ο Κολωνός, η Ερμιόνη, η Λέρνη, η Πίσα. Αναφέρεται επίσης και η Ελευσίνα, κοντά στον ποταμό Κηφισό, όπου βρίσκεται και το σημαντικότερο ιερό των δύο θεαινών (Παυσ. 1.38.5. Ομ. Ύμ. ΙΙ. Ορφ. Ύμ XVIII, 16. Hσ., Θεογ. 912 κ.ε. Οβ., Μεταμ.V 346 κ.ε. Απολλ. 1.5). Ειδικά για την Ερμιόνη αναφέρεται και ένα ανοιχτό χάσμα στο έδαφορς που επικοινωνεί με τον Άδη -Κλύμενος ήταν και ένα από τα επίθετα του Άδη (Παυσ. 2, 35. 9-10, 24.4).