Νύμφη Ευρυνόμη

Σύμφωνα με τον Απολλώνιο Ρόδιο (1, 503 κ.ε.) η Ευρυνόμη με τον σύζυγό της Οφίωνα ήταν οι πρώτοι άρχοντες του κόσμου, μέχρι που τους εκθρόνισαν ο Κρόνος και η Ρέα· αυτοί τότε ρίχτηκαν στη θάλασσα.