Νύμφες Κουροτρόφοι - Ποσειδών

Η Ωκεανίδα Νύμφη Καφείρα, μαζί με τους Τελχίνες, ανέθρεψαν τον Ποσειδώνα και τον προστάτεψαν από τον πατέρα του, τον Κρόνο. (Διόδ. Σικ. 5, 55, 1)