Νύμφες Κουροτρόφοι - Δίας

Οι Νύμφες Ελίκη και Κυνόσουρα έκρυψαν τον Δία σε σπηλιά στην Ίδη της Κρήτης για να τον σώσουν από τον πατέρα του Κρόνο. Σε ανταπόδοση, ο Δίας τις πήρε μαζί του στον ουρανό και τις έκανε αστέρια, στη Μεγάλη και τη Μικρή Άρκτο. Τις έβαλε μάλιστα σε τέτοια θέση στον βορρά, ώστε να μην βασιλεύουν ποτέ και να μπορούν οι άνθρωποι να τις έχουν για σημάδι, όταν ταξιδεύουν.