Ναυσικά και Οδυσσέας

Το θέμα της συνάντησης της νεαρής κοπέλας με τον ώριμο άνδρα απασχόλησε τον ζωγράφο της Ναυσικάς σε ερυθρόμορφο αμφορέα, 450-440 π.Χ. (Μόναχο, Staatliche Antikensammlungen, 2322), όπως και τον ζωγράφο Αίσονα, 450-435 π.Χ., (Βοστόνη, Μουσείο Καλών Τεχνών, 04.18) σε πώμα ερυθρόμορφης πυξίδας. Στην πρώτη παράσταση, ο Οδυσσέας, με κλαδιά ικεσίας, και κάτω από το προστατευτικό βλέμμα της Αθηνάς, πλησιάζει τις πλύντριες. Η δεύτερη είναι περισσότερο δραματική, τουλάχιστον στη μορφή του Οδυσσέα που, ξεπροβάλλοντας από τους θάμνους, προσπαθεί να κρύψει τη γύμνια του, ενώ ακόμη έχει τυλιγμένο γύρω του το κρήδεμνο της Λευκοθέας (σε αντίθεση με τις πηγές που παραδίδουν ότι έπρεπε να απαλλαχτεί από αυτό μόλις φτάσει στην ακτή, και μάλιστα να το αφήσει στη θάλασσα χωρίς ο ίδιος να γυρίσει να το δει -Οδ., ε 348-369).