Ευρώπη και Δίας

Σε γλυπτό σύμπλεγμα ο Δίας ως ταύρος αρπάζει την Ευρώπη. Άγνωστη περιοχή, 5ος αι. π.Χ. (Αθήνα, Μουσείο Κανελλόπουλου 1389). Το ίδιο θέμα παριστάνεται σε ερυθρόμορφο κωδωνόσχημο κρατήρα του ζωγράφου του Βερολίνου, γύρω στο 480 π.Χ., (Ταρκυνία, Museo Nazionale Archeologico, RC 7456), σε λουκανικό αμφορέα του ζωγράφου του Policoro, γύρω στο 400 π.Χ. (Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, F 184), σε ψηφιδωτό από τη Βύβλο, τέλος 2ου-αρχές 3ου αι. μ.Χ. (Βηρυττός, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων).