Αύγη και Ηρακλής

Η αρπαγή της Αύγης, κόρης του βασιλιάς της Αρκαδίας Αλέα από τον Ηρακλή αποτυπώνεται σε χάλκινο κάλυμμα καθρέφτη του 4ου αι. π.Χ.