Ναός της Αφαίας Αθηνάς στην Αίγινα

Ένα ακόμη παράδειγμα που δείχνει ότι το μυθικό παρελθόν ήταν σύγχρονο σε σημασία είναι η περίπτωση του ναού της Αφαίας Αθηνάς στην Αίγινα των δύο πρώτων δεκαετιών του 5ου π.Χ. αι. Στον ναό είναι γνωστές δύο σειρές γλυπτών. Τα πρώτα γλυπτά, που μάλλον έδειχναν την απαγωγή της νύμφης Αίγινας και μια Αμαζονομαχία, πολύ γρήγορα, και σε μια εποχή που οι σχέσεις ανάμεσα στην Αίγινα και την Αθήνα εντάθηκαν, μέχρι και πολεμική σύγκρουση, αντικαταστάθηκαν από άλλα με διαφορετική θεματική: δύο διαδοχικές λεηλασίες της Τροίας, η πρώτη από τον Ηρακλή και τον Τελαμώνα και η δεύτερη από τον στρατό του Αγαμέμνονα στον οποίο συμμετείχε ο γιος του Τελαμώνα Αίας. Ο Τελαμώνας και ο Αίας ήταν απόγονοι του Αιακού, γιου του Δία και της Αίγινας, τους οποίους διεκδικούσαν τόσο οι Αιγινήτες όσο και οι Αθηναίοι. Ποιοι δικαιούνταν να είναι απόγονοι τέτοιων προγόνων ήταν θέμα πολιτικής σημασίας, και επομένως, και δεδομένων των σχέσεων ανάμεσα στις δύο πόλεις, η αντικατάσταση των πρώτων, ανώδυνων γλυπτών από γλυπτά με τέτοιο περιεχόμενο μοιάζει απίθανο να μην ήταν πολιτική επιλογή.