Η φιλανθρωπία του Χείρωνα

 

Ο Χίρωνας θα ήθελα, το τέκνο της Φιλύρας

-αν πρέπει να πουν τα χείλη μου την ευχή που όλος ο κόσμος λέει-

να ζούσε, του Κρόνου του Ουρανίδη ο πανίσχυρος γόνος

που έχει αποδημήσει,

και να βασίλευε στου Πηλίου τα λαγκάδια το άγριο θεριό

που 'χε για τους θνητούς καρδιά γεμάτη αγάπη.

(Πίνδ. Πυθιονίκαις III - Ἱέρωνι Συρακοσίῳ, στ. 1-6, μτφ. Γ. Οικονομίδης)