Πυγμαλίων και Αφροδίτη

 

Ὁ Κύπριος ὁ Πυγμαλίων ἐκεῖνος ἐλεφαντίνου ἠράσθη ἀγάλματος … Τὸ ἄγαλμα Ἀφροδίτης ἦν καὶ γυμνὴ ἦν … Νικᾶται ὁ Κύπριος Πυγμαλίων τῷ σχήματι καὶ συνέρχεται τῷ ἀγάλματι, καὶ τοῦτο Φιλοστέφανος ἱστορεῖ … ἐν τῷ Περὶ Κύπρῳ. (Φιλοστέφανος, Fragmenta 13.1-6)

 

Οὕτως ὁ Κύπριος ὁ Πυγμαλίων ἐκεῖνος ἐλεφαντίνου ἠράσθη ἀγάλματος· τὸ ἄγαλμα Ἀφροδίτης ἦν καὶ γυμνὴ ἦν· νικᾶται ὁ Κύπριος τῷ σχήματι καὶ συνέρχεται τῷ ἀγάλματι, καὶ τοῦτο Φιλοστέφανος ἱστορεῖ· Ἀφροδίτη δὲ ἄλλη ἐν Κνίδῳ λίθος ἦν καὶ καλὴ ἦν, ἕτερος ἠράσθη ταύτης καὶ μίγνυται τῇ λίθῳ· Ποσίδιππος ἱστορεῖ, ὁ μὲν πρότερος ἐν τῷ περὶ Κύπρου, ὁ δὲ ἕτερος ἐν τῷ περὶ Κνίδου. Κλήμ. Αλεξ. Προτρ. 4.57.3.1)

 

Ο μύθος της λαγνείας του κύπριου βασιλιά ίσως αποτελεί αφήγηση της λατρευτικής πρακτικής της «ιεράς πορνείας» που εφαρμοζόταν σε περιοχές της Συρίας, της Κύπρου, της Μικράς Ασίας· ιερές δούλες κάποιας θεάς της γονιμότητας της Ανατολής έρχονταν σε τελετουργική επαφή με τους πιστούς.