Προποιτίδες και Πυγμαλίων

 

Όλη η ζωή τους αίσχος και ντροπή· τις έβλεπε αυτές ο Πυγμαλίων

κι ένιωθε στην ψυχή του σιχαμό για τα μεγάλα βίτσια που απ' τη φύση

βαραίνουν τη γυναίκα, και γι' αυτό απάντρευτη περνούσε τη ζωή του,

κι ήτανε τώρα κάμποσος καιρός που ξάπλωνε ασυντρόφευτος στην κλίνη.

(Οβ., Μετ. 10. 243-247, μετ. Θ.Δ. Παπαγγελής)