Το Τροφώνιο στις Νεφέλες του Αριστοφάνη

Μα δος μου πρώτα να κρατώ μελόπιτα, Σωκράτη,

και σκιάζομαι να κατεβώ σε τούτο το κατώγι

σαν να 'ναι το Τροφώνιον…

(Αριστοφ., Νεφέλες, στ. 506-508, μετ. Γ. Σουρής)