Ο μάντης Μέροπας προβλέπει τον χαμό των παιδιών του

και να μη παν εξόρκιζε ο γέρος τα παιδιά του

στον ανδροφθόρον πόλεμον· και αυτοί δεν τον ακούσαν,

ότ' οι κακές τους έσερναν μαύρου θανάτου μοίρες.

(Ομ., Ιλ. Β 832-834, μετ. Ι. Πολυλάς)

 

Έπιασαν εις μιαν άμαξαν έξοχ' αγόρια δύο

του Περκωσίου Μέροπος, που εξαίσιος ήταν μάντης,

και αυτός ποσώς δεν άφηνε τα τέκνα του να υπάγουν

στον ανδροφθόρον πόλεμον· αλλά δεν υπακούσαν

ότι τους έφερναν αυτού μαύρες θανάτου μοίρες.

Εκείνους τότ' εφόνευσεν ο δοξαστός Τυδείδης

κι επήρε τα λαμπρ΄ άρματα·

(Όμ., Ιλ., Λ 328-334, μετ. Ι. Πολυλάς)