Πολιτική διάσταση του λοιμού

 

ὡς, εἴπερ ἄρξεις τῆσδε γῆς ὥσπερ κρατεῖς,

ξὺν ἀνδράσιν κάλλιον ἢ κενῆς κρατεῖν·

ὡς οὐδέν ἐστιν οὔτε πύργος οὔτε ναῦς

ἔρημος ἀνδρῶν μὴ ξυνοικούντων ἔσω.

(Σοφ., Οιδ.Τ. 54-57)