Η Σαμοθράκη άσυλο

 

Ως άσυλο καθιερώθηκε η Σαμοθράκη από την ίδια τη Μητέρα των θεών: «καταδεῖξαι δὲ καὶ τὰ νῦν ἐν αὐτῇ συντελούμενα μυστήρια καὶ τὸ τέμενος ἄσυλον νομοθετῆσαι». (Διόδωρος, Γ', 55, 9)