Ο έρωτας της Ιφιμέδειας για τον Ποσειδώνα

 

Ο Αλωέας παντρεύτηκε την Ιφιμέδεια […], η οποία ερωτεύτηκε τον Ποσειδώνα· σε κατάσταση ερωτικής μανίας περιφερόταν συχνά στη θάλασσα, έπαιρνε με τα χέρια της νερό από τα κύματα και το 'ριχνε στο σώμα της -καὶ συνεχῶς φοιτῶσα ἐπὶ τὴν θάλασσαν, χερσὶν ἀρυομένη τὰ κύματα τοῖς κόλποις ἐνεφόρει (Απολλόδ. 1.53).

 

Καρπός αυτού του έρωτα ήταν οι Αλωάδες Γίγαντες Ώτος και Εφιάλτης.

 

Σημείωση: Η λέξη κόλπος σημαίνει στήθος, κοιλιά ή μήτρα. Ειδικότερα στον πληθυντικό αριθμό η σημασία περιορίζεται στον γυναικείο κόλπο, στη μήτρα. Βέβαια, δεν αποκλείεται ο Απολλόδωρος να εννοεί με τη λέξη τόσο το στήθος όσο και τον κόλπο. Σε αυτή την περίπτωση η νεαρή γυναίκα περιβάλλει όλο της το σώμα της με την υδάτινη φύση του ερωμένου προσώπου, του Ποσειδώνα. Όσο για το ρήμα φοιτῶ, σημαίνει περιφέρομαι εδώ κι εκεί, πάνω κάτω, μέσα έξω, σημαίνει περιφέρομαι άγρια πάνω κάτω· χρησιμοποιείται στην περίπτωση των βακχών και των ιερέων της Κυβέλης (περιφέρομαι τῆδε κἀκεῖσε ὡς μαινόμενος ἢ ὡς ἐν ἐκστάσει). Μπορούμε λοιπόν να εικάσουμε ότι η γυναίκα περιφερόταν κοντά στη θάλασσα σε κατάσταση ερωτικής μανίας, γι' αυτό και προτείνουμε αυτή τη μετάφραση.