Η καταγωγή του Αινεία

Και από τον Εριχθόνιον των Τρώων βασιλέας

ο Τρως γεννήθη και απ' αυτόν τρία λαμπρά βλαστάρια

ο Ίλος, ο Ασσάρακος και ο ισόθεος Γανυμήδης,

που εγεννήθη των θνητών ο πρώτος για το κάλλος,

που τον σηκώσαν οι θεοί για κείνα του τα κάλλη

να ζει μ' αυτούς αθάνατος και κεραστής του Δία.

Γεννά και ο Ίλος τον λαμπρόν Λαομέδοντα και τούτος

τον Τιθωνόν, τον Πρίαμον, τον Λάμπον, τον Κλυτίον,

ως και τον Ικετάονα κακό του Άρη θρέμμα·

τον Κάπυν ο Ασσάρακος, ο Κάπυς τον Αγχίσην,

τούτος εμέ [τον Αινεία] και ο Πρίαμος τον Έκτορα τον θείον·

την γενεάν, το αίμ' αυτό καυχόμ' εγώ πως έχω.

(Όμ., Ιλ. Υ 230-241, Μετ. Ι. Πολυλάς)