Η επίγνωση των ορίων

 

Και ο Φοίβος τότε ομίλησεν αυτού στον Αχιλλέα:

«Πηλείδη, τι με κυνηγάς με τα γοργά σου πόδια

με τον αθάνατον θεόν εσύ θνητός και ακόμη

πού ΄μαι θεός δεν ένιωσες, και ακράτητα μανίζεις·

των Τρώων, όπου σκόρπισες, ο αγώνας δεν σε μέλει,

και αφού συ ξέμεινες εδώ, στην πόλιν εκλεισθήκαν˙

με δεν φονεύεις ότι εμέ ο θάνατος δεν πιάνει».