Ο Απόλλων πολεμιστής

 

«Το ύψος του [αγάλματος] δεν ξέρω αν το μέτρησε και το βρήκε κανείς. Όμως αν το υπολογίσει κανείς, φαίνεται να είναι και τριάντα πήχεις. Είναι παλιό και άτεχνο έργο και όχι του Βαθυκλέους. Αν εξαιρέσεις το πρόσωπο, τα χέρια και τα πόδια του, το άγαλμα έχει το σχήμα χάλκινης κολόνας. Στο κεφάλι φέρει κράνος και στα χέρια λόγχη και τόξο.» (Παυσανίας 3, 19)