Οι γάμοι της Ερμιόνης και του Νεοπτόλεμου στη Σπάρτη

Την κόρη στον υγιό την έστελνε του φοβερού Αχιλλέα·

απ΄ τον καιρό στην Τροία που βρίσκουνταν ακόμα το ΄χε τάξει

να του τη δώσει· τώρα ετέλευαν οι αθάνατοι το γάμο.

Την έστελνε λοιπόν με αλόγατα κι αμάξια για το κάστρο

των Μυρμιδόνων το περίλαμπρο, που αφέντευε ο γαμπρός του.

(Οδ., δ 5-9)