Ο Αχιλλέας για τον Αγαμέμνονα

μήτε ποτέ με τον λαόν ν' αρματωθείς για μάχην,

μήτε εις καρτέρι να οδηγείς τους πρώτους πολεμάρχους

ετόλμησες· σου φαίνονται τρόμος θανάτου εκείνα·

καλύτερα στο στράτευμα των Αχαιών σ' αρέσει

όποιος σ' εσένα αντιλογά, να του αφαιρείς τα δώρα·

τωόντι αχρείους κυβερνάς, λαοφάγε βασιλέα!

(Ιλ. Α 225-231· μετ. Ι. Πολυλάς)