Η αγριότητα της Κλυταιμνήστρας

Πώς να δεχθεί [ο Αγαμέμνων] από αυτήν Δώρο

μέσα στον τάφο του ο Νεκρός-

Από Αυτήν!

Που άτιμα τον σκότωσε

Και σαν εχθρό το άψυχό του Σώμα επετσόκοψε

Κι ύστερα

Καθαρίστηκε από τα αίματά του

- Τα σκούπισε από πάνω της

με τα ίδια του τα μαλλιά!

(Σοφ., Ηλ. 442-446· μετ. Γ. Χειμωνάς)