Εξωτερική εμφάνιση Αγαμέμνονα

Και όπως εύκολα γιδιών κοπάδια σκορπισμένα

και στην βοσκήν ανάμεικτα χωρίζουν οι ποιμένες,

ομοίως εις τον πόλεμον εσύνταζαν τα πλήθη

οι αρχηγοί και ανάμεσα ο κραταιός Ατρείδης

στα μάτια και στην κεφαλήν αστραποφόρος Δίας

στην ζώσιν Άρης έδειχνε και Ποσειδών στα στήθη.

Κι όπως σ΄ αγέλην έξοχος απ΄ όλους είναι ο ταύρος,

και στην βοσκήν διακρίνεται, ομοίως τον Ατρείδην

ο Βροντητής ηθέλησεν εκείνην την ημέραν

λαμπρόν να κάμει κι έξοχον στο πλήθος των ηρώων.

Όμ., Ιλ. 474-483, μετ. Ι. Πολυλάς)

 

Ἤτοι μὲν κρατέων Ἀγαμέμνων, κοίρανος ἀνδρῶν,

Λευκός ἔην, μέγας εὐρυπώγων, κυανοχαίτης,

Ἠϋγένης, εὐπαίδευτος, μακάρεσσιν ὁμοῖος.

Ήταν λευκός και αψηλός, με μεγαλόπρεπη γενειάδα και χαίτη μαύρη

μ' όμορφα γένια, καλογυμνασμένος, όμοιος με τους μακάριους.

(Τζέτζης, Μεθομ. 654 κ.ε.)