Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΗΣΙΟΔΟΣ

Θεογονία (233-264)

Νηρέα δ᾽ ἀψευδέα καὶ ἀληθέα γείνατο Πόντος
πρεσβύτατον παίδων· αὐτὰρ καλέουσι γέροντα,
235 οὕνεκα νημερτής τε καὶ ἤπιος, οὐδὲ θεμίστων
λήθεται, ἀλλὰ δίκαια καὶ ἤπια δήνεα οἶδεν·
αὖτις δ᾽ αὖ Θαύμαντα μέγαν καὶ ἀγήνορα Φόρκυν
Γαίῃ μισγόμενος καὶ Κητὼ καλλιπάρηον
Εὐρυβίην τ᾽ ἀδάμαντος ἐνὶ φρεσὶ θυμὸν ἔχουσαν.
240Νηρῆος δ᾽ ἐγένοντο μεγήριτα τέκνα θεάων
πόντῳ ἐν ἀτρυγέτῳ καὶ Δωρίδος ἠυκόμοιο,
κούρης Ὠκεανοῖο τελήεντος ποταμοῖο,
Πρωθώ τ᾽ Εὐκράντη τε Σαώ τ᾽ Ἀμφιτρίτη τε
Εὐδώρη τε Θέτις τε Γαλήνη τε Γλαύκη τε,
245 Κυμοθόη Σπειώ τε θοὴ Θαλίη τ᾽ ἐρόεσσα
Πασιθέη τ᾽ Ἐρατώ τε καὶ Εὐνίκη ῥοδόπηχυς
καὶ Μελίτη χαρίεσσα καὶ Εὐλιμένη καὶ Ἀγαυὴ
Δωτώ τε Πρωτώ τε Φέρουσά τε Δυναμένη τε
Νησαίη τε καὶ Ἀκταίη καὶ Πρωτομέδεια,
250 Δωρὶς καὶ Πανόπη καὶ εὐειδὴς Γαλάτεια
Ἱπποθόη τ᾽ ἐρόεσσα καὶ Ἱππονόη ῥοδόπηχυς
Κυμοδόκη θ᾽, ἣ κύματ᾽ ἐν ἠεροειδέι πόντῳ
πνοιάς τε ζαέων ἀνέμων σὺν Κυματολήγῃ
ῥεῖα πρηΰνει καὶ ἐυσφύρῳ Ἀμφιτρίτῃ,
255 Κυμώ τ᾽ Ἠιόνη τε ἐυστέφανός θ᾽ Ἁλιμήδη
Γλαυκονόμη τε φιλομμειδὴς καὶ Ποντοπόρεια
Λειαγόρη τε καὶ Εὐαγόρη καὶ Λαομέδεια
Πουλυνόη τε καὶ Αὐτονόη καὶ Λυσιάνασσα
Εὐάρνη τε φυὴν ἐρατὴ καὶ εἶδος ἄμωμος
260 καὶ Ψαμάθη χαρίεσσα δέμας δίη τε Μενίππη
Νησώ τ᾽ Εὐπόμπη τε Θεμιστώ τε Προνόη τε
Νημερτής θ᾽, ἣ πατρὸς ἔχει νόον ἀθανάτοιο.
αὗται μὲν Νηρῆος ἀμύμονος ἐξεγένοντο
κοῦραι πεντήκοντα, ἀμύμονα ἔργ᾽ εἰδυῖαι·

Το Νηρέα τον αψευδή, τον ειλικρινή, γέννησε ο Πόντος
γεροντότερο απ᾽ όλα τα παιδιά του. Γέροντα όμως τον καλούν,
γιατί ᾽ναι αλάθευτος και μαλακός και δεν ξεχνάει τους νόμους,
μα τους δίκαιους και ήπιους στοχασμούς γνωρίζει.
Έπειτα πάλι το μέγα Θαύμαντα και τον αντρείο Φόρκη γέννησε,
σμίγοντας με τη Γη, και την Κητώ με τα ωραία μάγουλα
και την Ευρυβίη που ᾽χει στα στήθη της καρδιά από αδάμαντα.
240Κι απ᾽ το Νηρέα και την καλλίκομη Δωρίδα,
την κόρη του Ωκεανού, του τέλειου ποταμού,
γεννήθηκαν κορίτσια θεϊκά αναρίθμητα στον πόντο μέσα τον ατρύγητο,
η Πρωθώ, η Ευκράντη, η Σαώ, η Αμφιτρίτη,
η Ευδώρη, η Θέτις, η Γαλήνη, η Γλαύκη,
η Κυμοθόη, η γοργή Σπειώ κι η θελκτική Θαλίη,
η Πασιθέη, η Ερατώ και η Ευνίκη με τα χέρια τα ροδαλά,
η Μελίτη η γεμάτη χάρη, η Ευλιμένη, η Αγαυή,
η Δωτώ, η Πρωτώ, η Φέρουσα, η Δυναμένη,
η Νησαίη, η Ακταίη, η Πρωτομέδεια,
250η Δωρίς, η Πανόπη, η εύμορφη Γαλάτεια,
η Ιπποθόη η θελκτική και η Ιππονόη με τα χέρια τα ροδαλά,
η Κυμοδόκη που μες στο σκοτεινό τον πόντο τα κύματα
και τις πνοές των μανιασμένων των ανέμων εύκολα ηρεμεί
μαζί με την Κυματολήγη και την Αμφιτρίτη που ωραίους αστραγάλους έχει,
η Κυμώ, η Ηιόνη και η ομορφοστέφανη Αλιμήδη,
η Γλαυκονόμη που αγαπά να μειδιά και η Ποντοπόρεια,
η Λειαγόρη, η Ευαγόρη, η Λαομέδεια,
η Πουλυνόη, η Αυτονόη, η Λυσιάνασσα,
η Ευάρνη εράσμια στο παράστημα και στη μορφή αψεγάδιαστη,
260η Ψαμάθη γεμάτη χάρη στο κορμί, η θεϊκή Μενίππη,
η Νησώ, η Ευπόμπη, η Θεμιστώ , η Προνόη,
η Νημερτής που απ᾽ τον αθάνατο πατέρα της ο νους της έχει πάρει.
Αυτές γεννήθηκαν από τον άμωμο Νηρέα
κόρες πενήντα που ξέρουν άψογες δουλειές να κάνουν.