Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΠΙΝΔΑΡΟΣ

Ἰσθμιονίκαις (8.61-8.70)


τὸ καὶ νῦν φέρει λόγον, ἔσ- [στρ. ζ]
συταί τε Μοισαῖον ἅρμα Νικοκλέος
μνᾶμα πυγμάχου κελαδῆσαι. γεραίρετέ νιν,
ὃς Ἴσθμιον ἂν νάπος
Δωρίων ἔλαχεν σελί-
νων· ἐπεὶ περικτίονας
65 ἐνίκασε δή ποτε καὶ
κεῖνος ἄνδρας ἀφύκτᾳ χερὶ κλονέων.
65a τὸν μὲν οὐ κατελέγχει κριτοῦ γενεά
66 πατραδελφεοῦ· ἁλίκων τῶ τις ἁβρόν
66a ἀμφὶ παγκρατίου Κλεάνδρῳ πλεκέτω
μυρσίνας στέφανον, ἐ-
πεί νιν Ἀλκαθόου τ᾽ ἀγὼν σὺν τύχᾳ
ἐν Ἐπιδαύρῳ τε νεότας δέκετο πρίν·
τὸν αἰνεῖν ἀγαθῷ παρέχει·
70 ἥβαν γὰρ οὐκ ἄπειρον ὑ-
πὸ χειᾷ {πω} καλῶν δάμασεν.


Γι᾽ αυτό έρχεται ο λόγος και τώρα [στρ. ζ]
κι ορμή των Μουσών το άρμα παίρνει, να ψάλομε
του Νικοκλή του πυγμάχου τη μνήμη.
Φέρετέ του τιμή· που στου Ισθμού την κοιλάδα
των δωρικών αξιώθηκε τ᾽ άθλα σελίνων,
65γιατί και κείνος τους περίοικους νίκησε
μια φορά, με τα χέρια ταράζοντας τ᾽ άφευχτα.
Μα δεν τον ντροπιάζει
και τ᾽ άξιου η γενιά πατραδέρφου του
κι ας πλέξουν λοιπόν για τον Κλέαντρο
οι συνομήλικοι οι φίλοι του
στεφάνι μυρτιάς ζηλευτό για τη νίκη του·
γιατί και πριν του Αλκαθόου ο αγώνας
και στην Επίδαυρο η φίλαθλη νιότη
με θρίαμβό του τον δέχτηκε·
κι έτσι έχουν να υμνούν τ᾽ όνομά του οι καλοί,
70που δεν έθαψε μες σε μια τρύπα τα νιάτα του
στου καλού τον αγώνα αδοκίμαστος.