Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

Λυσιστράτη (1043-1071)


ΧΟ. οὐ παρασκευαζόμεσθα [στρ. α]
τῶν πολιτῶν οὐδέν᾽, ὦνδρες,
1045φλαῦρον εἰπεῖν οὐδὲ ἕν,
ἀλλὰ πολὺ τοὔμπαλιν πάντ᾽ ἀγαθὰ καὶ λέγειν καὶ
δρᾶν· ἱκανὰ γὰρ τὰ κακὰ καὶ τὰ παρακείμενα.
ἀλλ᾽ ἐπαγγελλέτω πᾶς ἀνὴρ καὶ γυνή,
1050εἴ τις ἀργυρίδιον δεῖ-
ται λαβεῖν, μνᾶς ἢ δύ᾽ ἢ τρεῖς·
ὡς ἔσω ᾽στὶν
κἄχομεν βαλλάντια.
κἄν ποτ᾽ εἰρήνη φανῇ,
1055ὅστις ἂν νυνὶ δανείση-
ται παρ᾽ ἡμῶν,
ἢν λάβῃ μηκέτ᾽ ἀποδῷ.

ἑστιᾶν δὲ μέλλομεν ξέ- [στρ. β]
νους τινὰς Καρυστίους, ἄν-
1060δρας καλούς τε κἀγαθούς.
κἄστιν ἔτνος τι· καὶ δελφάκιον ἦν τί μοι, καὶ
τοῦτο τέθυχ᾽, ὥστε γεύσεσθ᾽ ἁπαλὰ καὶ καλά.
1065ἥκετ᾽ οὖν εἰς ἐμοῦ τήμερον· πρῲ δὲ χρὴ
τοῦτο δρᾶν λελουμένους αὐ-
τούς τε καὶ τὰ παιδί᾽, εἶτ᾽ εἴ-
σω βαδίζειν,
μηδ᾽ ἐρέσθαι μηδένα,
ἀλλὰ χωρεῖν ἄντικρυς
ὥσπερ οἴκαδ᾽ εἰς ἑαυτῶν
1070γεννικῶς, ὡς
ἡ θύρα κεκλείσεται.


ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Μαζί)
Δεν το βάλαμε στο νου μας [στρ. 1]
άσκημο να πούμε λόγο
για κανένανε πολίτη.
Μοναχά καλό θα πούμε και θα κάνουμε ολονώ σας.
Φτάνουν τα παρόντ᾽, ας φύγουν τα μελλούμενα κακά.
Κάθε σερνικός και κάθε θηλυκός να το δηλώσει,
1050αν ανάγκη έχει από χρήμα
κατοστάρικα, δυο, τρία,
έχει μέσα το ταμείο
κι έχουμε όλοι μας σακούλες.
Κι όταν θα μονοιάσει ο κόσμος,
όποιος τώρα δανειστεί
όβολο δε θα ξοφλήσει
κι όλα καλοφαγωμένα.

Έχουμε μουσαφιρέους, [στρ. 2]
να φιλέψουμε στο σπίτι,
1060της Καρύστου κερατάδες.
Έχω φάβα, του γαλάτου γουρουνόπουλο σφαγμένο,
να χορτάστε τρυφερούλι, τραγανό ψητό της σούβλας.
Όλους σήμερα στο σπίτι σάς καλώ να μουζουριάστε.
Μα νωρίς, αφού λουστείτε,
σεις και τα παιδιά σας μπάτε
μέσα, η τάβλα ετοιμασμένη.
Και κανέναν μη ρωτάτε,
μα τραβάτε κατευθείαν
στο φαγί και στο πιοτό,
1070σα στο σπίτι σας, και σβέλτα,
γρήγορα θα κλείσ᾽ η πόρτα.