Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

Εἰρήνη (1333-1359)


ΧΟ. ὦ τρισμάκαρ, ὡς δικαί-
ως τἀγαθὰ νῦν ἔχεις.
1335Ὑμήν, Ὑμέναι᾽ ὤ.
Ὑμήν, Ὑμέναι᾽, ὤ.
ΤΡ. τί δράσομεν αὐτήν;
ΧΟ. τί δράσομεν αὐτήν;
ΤΡ. τρυγήσομεν αὐτήν.
1340ΧΟ. τρυγήσομεν αὐτήν.
ἀλλ᾽ ἀράμενοι φέρω-
μεν οἱ προτεταγμένοι
τὸν νυμφίον, ὦνδρες.
Ὑμήν, Ὑμέναι᾽, ὤ.
1345Ὑμήν, Ὑμέναι᾽ ὤ.
ΤΡ. οἰκήσετε γοῦν καλῶς
οὐ πράγματ᾽ ἔχοντες, ἀλ-
λὰ συκολογοῦντες.
Ὑμήν, Ὑμέναι᾽, ὤ.
1350Ὑμήν, Ὑμέναι᾽, ὤ.
ΧΟ. τοῦ μὲν μέγα καὶ παχύ,
τῆς δ᾽ ἡδὺ τὸ σῦκον.
ΤΡ. φήσεις γ᾽ ὅταν ἐσθίῃς
οἶνόν τε πίῃς πολύν.
1355Ὑμήν, Ὑμέναι᾽, ὤ.
Ὑμήν, Ὑμέναι᾽, ὤ.
ὦ χαίρετε χαίρετ᾽ ἄν-
δρες· κἂν ξυνέπησθέ μοι,
πλακοῦντας ἔδεσθε.


ΧΟΡ. Δε σου λείπει, καλότυχε, τώρα κανέν᾽ αγαθό,
και σου αξίζει.
Υμέναιε, Υμέναιε, ω!
ΤΡΥ. Τί θα την κάμουμε τώρα τη νύφη;
ΧΟΡ. Τί θα την κάμουμε τώρα τη νύφη;
ΤΡΥ. Τρύγημα θέλει γερό.
1340ΧΟΡ. Τρύγημα θέλει γερό.
Όμως εμείς,
όσοι στεκόμαστε, φίλοι, στην πρώτη γραμμή,
πάνω στους ώμους ας πάρουμ᾽ εδώ το γαμπρό.
Υμέναιε, Υμέναιε, ω!
ΤΡΥ. Τώρα ωραία θα την περνάτε
δίχως πόλεμο και μάχες
κι όλο θα συκολογάτε.
1350Υμέναιε, Υμέναιε, ω!
ΧΟΡ. Της συκιάς του το κλαρί
και γερό ᾽ναι και μακρύ
(Δείχνοντας την Οπώρα.)
και το σύκο της γλυκό.
Υμέναιε, Υμέναιε, ω!
ΤΡΥ. Σα θα φάτε, θα το πείτε,
και πολύ κρασί σαν πιείτε.
Υμέναιε, Υμέναιε, ω!
Στους θεατές.
Φίλοι μου, γεια σας·
κι όσοι μαζί στο χωράφι θα ᾽ρθείτε,
ω τί γλυκά θα χαρείτε!