Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

LAMB, Charles

1 εγγραφή

Charles LAMB

Οι περιπέτειες του Οδυσσέα [1808] (μετ. Δ. Τριανταφυλλίδου, 2017)

Charles Lamb. 2012. The Adventures of Ulysses. The Project Gutenberg Ebook. Μετάφραση αποσπασμάτων: Δήμητρα Τριανταφυλλίδου, Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ, 2017.