Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

FÉNELON, François

1 εγγραφή

François FÉNELON

Τηλεμάχου τύχαι [1699] (μετ. Β. Λάππα, 1998)

François de Salignac de la Mothe Fénelon. 1998. Τηλεμάχου τύχαι. Μετ. Βανέσσα Λάππα. Αθήνα: Κανάκη. Τίτλος πρωτοτύπου: Les αventures de Télémaque (Paris: Librairie Hachette, 1894).