Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, Κυριάκος

5 εγγραφές [1 - 5]

Κυριάκος ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

«Κρέων» [2005]

Κυριάκος Χαραλαμπίδης. 2006. Κυδώνιον μήλον. Αθήνα: Άγρα.

Κυριάκος ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

«Οδύσσειας λ» [1975]

Κυριάκος Χαραλαμπίδης. 1977. Αχαιών ακτή. Λευκωσία.

Κυριάκος ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

«Πηνελόπη Οδυσσέως» [1999]

Κυριάκος Χαραλαμπίδης. 2006. Κυδώνιον Μήλον. Αθήνα: Άγρα.

Κυριάκος ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

«Στις φυλακές της Σινώπης» [1978]

Κυριάκος Χαραλαμπίδης. 1989. Θόλος. Αθήνα: Ερμής.

Κυριάκος ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

«Στο παλάτι του Πρωτέα» [1999]

Κυριάκος Χαραλαμπίδης. 2000. Δοκίμιν. Αθήνα: Άγρα.