Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ, Μίλτος

3 εγγραφές [1 - 3]

Μίλτος ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ

«Δεν είναι ο Οιδίπους» [1948]

Μίλτος Σαχτούρης. 1948. Παραλογαίς. Αθήνα: Ιδιωτική έκδοση. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Μίλτος Σαχτούρης. 2014. Ποιήματα (1945-1998). Αθήνα: Κέδρος.

Μίλτος ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ

«Κεφάλια» [1980]

Μίλτος Σαχτούρης. 1980. Χρωμοτραύματα. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Μίλτος Σαχτούρης. 2014. Ποιήματα (1945–1998). Αθήνα: Κέδρος.

Μίλτος ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ

«Πασιφάη» [1948]

Μίλτος Σαχτούρης. 1948. Παραλογαίς. Αθήνα: Ιδιωτική έκδοση. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Μίλτος Σαχτούρης. 2014. Ποιήματα (1945-1998). Αθήνα: Κέδρος.