Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΣΑΜΑΡΑ, Ζωή

10 εγγραφές [1 - 10]

Ζωή ΣΑΜΑΡΑ

«6 Απριλίου 1995» [1997]

Ζωή Σαμαρά. 1997. Το πέρασμα της Ευρυδίκης. Θεσσαλονίκη: Νέα Πορεία.

Ζωή ΣΑΜΑΡΑ

«Ανδρόγυνον» [1997]

Ζωή Σαμαρά. 1997. Το πέρασμα της Ευρυδίκης. Θεσσαλονίκη: Νέα Πορεία.

Ζωή ΣΑΜΑΡΑ

«Αριάδνη» [1997]

Ζωή Σαμαρά. 1997. Το πέρασμα της Ευρυδίκης. Θεσσαλονίκη: Νέα Πορεία.

Ζωή ΣΑΜΑΡΑ

«Η οργή του Οδυσσέα» [2012]

Ζωή Σαμαρά. 2012. Και είναι πολύ μακριά η Δύση. Αθήνα: Γκοβόστης.

Ζωή ΣΑΜΑΡΑ

«Παλιννόστηση του Ορφέα» [1997]

Ζωή Σαμαρά. 1997. Το πέρασμα της Ευρυδίκης. Θεσσαλονίκη: Νέα Πορεία.

Ζωή ΣΑΜΑΡΑ

«Πέρασμα» [1997]

Ζωή Σαμαρά. 1997. Το πέρασμα της Ευρυδίκης. Θεσσαλονίκη: Νέα Πορεία.

Ζωή ΣΑΜΑΡΑ

«Προϊστορία» [1997]

Ζωή Σαμαρά. 1997. Το πέρασμα της Ευρυδίκης. Θεσσαλονίκη: Νέα Πορεία.

Ζωή ΣΑΜΑΡΑ

«Στα λιβάδια της Θράκης» [1997]

Ζωή Σαμαρά. 1997. Το πέρασμα της Ευρυδίκης. Θεσσαλονίκη: Νέα Πορεία.

Ζωή ΣΑΜΑΡΑ

«Το πέρασμα της Ευρυδίκης ΙΙΙ» [1997]

Ζωή Σαμαρά. 1997. Το πέρασμα της Ευρυδίκης. Θεσσαλονίκη: Νέα Πορεία.

Ζωή ΣΑΜΑΡΑ

«Το τραγούδι της Νύχτας» [1997]

Ζωή Σαμαρά. 1997. Το πέρασμα της Ευρυδίκης. Θεσσαλονίκη: Νέα Πορεία.