Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΠΟΛΙΤΗΣ, Κοσμάς

3 εγγραφές [1 - 3]

Κοσμάς ΠΟΛΙΤΗΣ

Eroica [1938]

Κοσμάς Πολίτης. 1991. Eroica. Εισαγωγή-Επιμέλεια: Peter Mackridge. Αθήνα: Εστία. [1η έκδοση, 1938. Αθήνα: Γκοβόστης].

Κοσμάς ΠΟΛΙΤΗΣ

Εκάτη [1933]

Κοσμάς Πολίτης. [1933] 1990. Εκάτη. Αθήνα: Ύψιλον.

Κοσμάς ΠΟΛΙΤΗΣ

Το Λεμονοδάσος [1930]

Κοσμάς Πολίτης. 1990. Το Λεμονοδάσος. Αθήνα: Ύψιλον. [1η έκδ. 1930. Αθήνα].