Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΠΕΤΣΑΛΗΣ-ΔΙΟΜΗΔΗΣ, Θανάσης

1 εγγραφή

Θανάσης ΠΕΤΣΑΛΗΣ-ΔΙΟΜΗΔΗΣ

Προμηθέας [1949]

Θανάσης Πετσάλης. 1949. Προμηθέας. Αθήνα: Τυπογραφείο Αδελφών Ρόδη.