Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ, Τίτος

13 εγγραφές [1 - 13]

Τίτος ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

«Η απελευθέρωση του Μινώταυρου» [2007]

Τίτος Πατρίκιος. 2007. Η νέα χάραξη. Αθήνα: Κέδρος.

Τίτος ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

«Η ασπίδα» [1988]

Τίτος Πατρίκιος. 1988. Αντικριστοί καθρέφτες. Αθήνα: Στιγμή.

Τίτος ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

«Η πύλη των λεόντων» [2002]

Τίτος Πατρίκιος. 2002. Η πύλη των λεόντων. Αθήνα: Διάττων.

Τίτος ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

«Η σπηλιά» [2000]

Τίτος Πατρίκιος. 2000. Η αντίσταση των γεγονότων. Αθήνα: Κέδρος.

Τίτος ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

«Ηρακλής και Νέσσος» [1993]

Τίτος Πατρίκιος. 1993. Συνεχές ωράριο. Αθήνα: Διάττων.

Τίτος ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

«Ιστορία του λαβυρίνθου» [2002]

Τίτος Πατρίκιος. 2002. Η πύλη των λεόντων. Αθήνα: Διάττων.

Τίτος ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

«Ιστορία του Οιδίποδα» [1971]

Τίτος Πατρίκιος. 1981. Προαιρετική στάση. 2η έκδ. Αθήνα: Γνώση. [1η έκδ. 1975. Αθήνα: Ερμής]. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Τίτος Πατρίκιος. 1998. Ποιήματα, ΙΙΙ (1959–1973). Αθήνα: Κέδρος.

Τίτος ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

«Ιστορία του Σίσυφου» [2007]

Τίτος Πατρίκιος. 2007. Η νέα χάραξη. Αθήνα: Κέδρος.

Τίτος ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

«Τεχνάσματα του Οδυσσέα» [2002]

Τίτος Πατρίκιος. 2002. Η πύλη των λεόντων. Αθήνα: Διάττων.

Τίτος ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

«Το έτος 5000» [2000]

Τίτος Πατρίκιος. 2000. Η αντίσταση των γεγονότων. Αθήνα: Κέδρος.

Τίτος ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

«Το σύνδρομο» [1993]

Τίτος Πατρίκιος. 1993. Συνεχές ωράριο. Αθήνα: Διάττων.

Τίτος ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

«Το ταξίδι του Τηλεμάχου» [2002]

Τίτος Πατρίκιος. 2002. Η πύλη των λεόντων. Αθήνα: Διάττων.

Τίτος ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

«Το τραγούδι των Σειρήνων» [1993]

Τίτος Πατρίκιος. 1993. Συνεχές ωράριο. Αθήνα: Διάττων.