Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Αλεξάνδρα

1 εγγραφή

Αλεξάνδρα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

«Κλυταιμήστρα» [1893]

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. 1893. "Κλυταιμήστρα". Παρνασσός. Τόμος ΙΣΤ΄. Τεύχος 2 (Οκτώριος 1893): 144-146.