Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ, Δ. Π.

7 εγγραφές [1 - 7]

Δ. Π. ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ

«Και τ’ όνειρό μου ο στέφανος» [1984]

Δ. Π. Παπαδίτσας. 1986. Το Προεόρτιον. Αθήνα: Στιγμή. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Δ. Π. Παπαδίτσας. 1997. Ποίηση. Αθήνα: Μέγας Αστρολάβος-Ευθύνη.

Δ. Π. ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ

«Λαβύρινθος» [1986]

Δ. Π. Παπαδίτσας. 1987. Τα Κατάλοιπα. Αθήνα: Ανέκδοτη συλλογή. Στον συγκεντρωτικό τόμο: Δ. Π. Παπαδίτσας. 1997. Ποίηση. Αθήνα: Μέγας Αστρολάβος-Ευθύνη.

Δ. Π. ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ

«Όπως ο Ενδυμίων» [1970]

Δ. Π. Παπαδίτσας. 1970. Όπως ο Ενδυμίων. Αθήνα: Πρώτη Ύλη. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Δ. Π. Παπαδίτσας. 1997. Ποίηση. Αθήνα: Μέγας Αστρολάβος-Ευθύνη.

Δ. Π. ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ

«Σκάμανδρος» [1987]

Δ. Π. Παπαδίτσας. 1987. Τα Κατάλοιπα. Αθήνα: Ανέκδοτη συλλογή. Στον συγκεντρωτικό τόμο: Δ. Π. Παπαδίτσας. 1997. Ποίηση. Αθήνα: Μέγας Αστρολάβος-Ευθύνη.

Δ. Π. ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ

«Το πράο σκοτάδι — είπα» [1984]

Δ. Π. Παπαδίτσας. 1986. Το Προεόρτιον. Αθήνα: Στιγμή. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Δ. Π. Παπαδίτσας. 1997. Ποίηση. Αθήνα: Μέγας Αστρολάβος-Ευθύνη.

Δ. Π. ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ

«Υιός Οιάγρου» [1984]

Δ. Π. Παπαδίτσας. 1986. Το προεόρτιον. Αθήνα: Στιγμή. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Δ. Π. Παπαδίτσας. 1997. Ποίηση. Αθήνα: Μέγας Αστρολάβος-Ευθύνη.

Δ. Π. ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ

«Φαινόμενα 1» [1981]

Δ. Π. Παπαδίτσας. 1983. Η Ασώματη. Αθήνα: Γνώση. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Δ. Π. Παπαδίτσας. 1997. Ποίηση. Αθήνα: Μέγας Αστρολάβος-Ευθύνη.