Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΜΗΤΤΑ, Δήμητρα

2 εγγραφές [1 - 2]

Δήμητρα ΜΗΤΤΑ

Ιοκάστη [2006]

Δήμητρα Μήττα. 2006. Ιοκάστη. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Δήμητρα ΜΗΤΤΑ

Υπέρ Κλυταιμνήστρας [2013]

Δήμητρα Μήττα. 2013. Υπέρ Κλυταιμνήστρας. Τα ρολόγια. Αθήνα: Ευθύνη.