Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ, Μενέλαος

2 εγγραφές [1 - 2]

Μενέλαος ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ

Έκσταση [1943]

Μενέλαος Λουντέμης. 2015. Έκσταση. Αθήνα: Πατάκης. [1η έκδ.: 1943, Αθήνα: Αετός.]

Μενέλαος ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ

«Σίσυφος» [1975]

Μενέλαος Λουντέμης. 1999. Τα ποιητικά του. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.