Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΣ, Έκτωρ

7 εγγραφές [1 - 7]

Έκτωρ ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΣ

«Αυλίδα-Σχόλιο» [1987]

Έκτωρ Κακναβάτος. 1987. Κιβώτιο ταχυτήτων. Αθήνα: Κείμενα. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Έκτωρ Κακναβάτος. 2010. Ποιήματα (1943–1987). Αθήνα: Άγρα.

Έκτωρ ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΣ

«Αυτό να πεις» [1978]

Έκτωρ Κακναβάτος. 1978. Οδός Λαιστρυγόνων. Αθήνα: Κείμενα. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Έκτωρ Κακναβάτος. 2010. Ποιήματα (1943–1987). Αθήνα: Άγρα.

Έκτωρ ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΣ

«Μυκήνες» [1985]

Έκτωρ Κακναβάτος. 1987. Κιβώτιο ταχυτήτων. Αθήνα: Κείμενα. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Έκτωρ Κακναβάτος. 2010. Ποιήματα (1943–1987). Αθήνα: Άγρα.

Έκτωρ ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΣ

«Όπως ο Αίας» [1981]

Έκτωρ Κακναβάτος. 1981. Τα μαχαίρια της Κίρκης. Αθήνα: Κείμενα. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Έκτωρ Κακναβάτος. 2010. Ποιήματα (1943–1987). Αθήνα: Άγρα.

Έκτωρ ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΣ

«Περίληψη Οδύσσειας» [1972]

Έκτωρ Κακναβάτος. 1981. Διήγηση. 2η έκδ. Αθήνα: Κείμενα. [1η έκδ. 1974, Αθήνα: Συντεχνία]. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Έκτωρ Κακναβάτος. 2010. Ποιήματα (1943–1987). Αθήνα: Άγρα.

Έκτωρ ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΣ

«Τέσσερα φονικά» [1984]

Έκτωρ Κακναβάτος. 1987. Κιβώτιο ταχυτήτων. Αθήνα: Κείμενα. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Έκτωρ Κακναβάτος. 2010. Ποιήματα (1943–1987). Αθήνα: Άγρα.

Έκτωρ ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΣ

«Χάθηκες μέσα σε κάτι άσπρο» [1968]

Έκτωρ Κακναβάτος. 1974. Διήγηση. Αθήνα: Κείμενα. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Έκτωρ Κακναβάτος. 2010. Ποιήματα (1943–1987). Αθήνα: Άγρα.