Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΕΡΜΟΝΙΑΚΟΣ, Κωνσταντίνος

1 εγγραφή

Κωνσταντίνος ΕΡΜΟΝΙΑΚΟΣ

Ιλιάδος Ραψωδίαι ΚΔ (Ιλιάς ή Μετάφρασις ιστορίας τινός αρμοδίας προ Ομήρου…)» [14ος αι.]

Κωνσταντίνος Ερμονιακός. 1890. Ιλιάδος Ραψωδίαι ΚΔ. Στο Bibliothèque grecque vulgaire. Tόμος Ε΄. Επιμ. Émile Legrand. Παρίσι: Maisonneuve.