Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Χαράλαμπος

2 εγγραφές [1 - 2]

Χαράλαμπος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

«Ο Οδυσσέας στην Ωγυγία» [2012]

Χαράλαμπος Γιαννακόπουλος. 2012. Γράμματα σ’ έναν πολύ νέο ποιητή. Αθήνα: Πόλις.

Χαράλαμπος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

«Στις πηγές του Σκάμανδρου» [2012]

Χαράλαμπος Γιαννακόπουλος. 2012. Γράμματα σ’ έναν πολύ νέο ποιητή. Αθήνα: Πόλις.